Dostupni kursevi

jonizacioni detektori dima

Ciscenje jonizacionih detektora dima

 Na kursevima za lica odgovorna za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja se polaznici upoznaju sa obavezama i odgovornostima pri korišćenju izvora jonizujućih zračenja kroz zakonsku regulativu.

   Lica odgovorna za zaštitu od jonizujućih zračenja vrše nadzor nad sprovođenjem mera zaštite od jonizujućih zračenaja pri korišćenju izvora jonizujućih zračenja i vode evidenciju o: izvorima jonizujućih zračenja, profesionalno izloženim licima, dozimetrijskoj kontroli profesionalno izloženih lica, zdravstvenim pregledima i prisustvuju inspekcijskom nadzoru.

   Dužina trajanja obuke za lica odgovorna za sprovođenje mera zaštite u medicini je 30 časova.

   Dužina trajanja obuke za lica odgovorna za sprovođenje mera zaštite u industriji i drugim oblastima je 20 časova.


1) Rad sa otovorenim izvorima zračenja i radioaktivnim materijalima.

   (1.1) rad sa otovorenim izvorima zračenja i radioaktivnim materijalima u medicini

   (1.2) rad sa otovorenim izvorima zračenja i radioaktivnim materijalima u industriji, istraživanju i obrazovanju

   Dužina trajanja obuke zavisi od klase poslova:

      – za klase poslova I i II je ukupno 120 časova (60 časova teorijske i 60 časova praktične obuke),

      – za klase poslova III je ukupno 60 časova (30 časova teorijske i 30 časova praktične obuke),

2) Rad sa zatvorenim izvorima jonizujućih zračenja
   (2.1) Rad sa stomatološkim rendgen-aparatima za stomatologe i stomatološke tehničare.
      Dužina trajanja je 20 časova (10 časova teorijske i 10 časova praktične obuke).
   (2.2) Rad sa rendgen-aparatima u veterinarskoj rendgen dijagnostici za doktore veterine i
      veterinarske tehničare.
      Dužina trajanja je 30 časova (15 časova teorijske i 15 časova praktične obuke).
3) Rad sa zatvorenim izvorima jonizujućih zračenja i rendgen uređajima
   za industrijsko radiografsko ispitivanje:

   (3.1) Obuka za radiografsko ispitivanje nivoa 1: ukupno 85 časova (40 časova teorijske
      i 45 časova praktične obuke) i
   (3.2) Obuka za radiografsko ispitivanje nivoa 2: ukupno 110 časova (85 časova teorijske
      i 25 časova praktične obuke).
4) Rad sa mernoregulacionim i drugim uređajima u industriji
   (karotažna merenja, merači nivoa, gustine, debljine, XRF, XRD idr.).
   Dužina trajanja je 20 do 40 časova (30 (15) časova teorijske i 10 (5) časova praktične obuke).
5) Rad sa rendgen uređajima u medicini (osim za radiologe, rendgen tehničare i više rendgen tehničare).
   Dužina trajanja je 20 časova (15 časova teorijske i 5 časova praktične obuke).
6) Rad sa rendgen uređajima u industriji (rendgen analizatori, tuneli za skeniranje. idr.).
   Dužina trajanja je 20 časova (15 časova teorijske i 5 časova praktične obuke).
7) Promet radioaktivnog materijala.
   Dužina trajanja je 20 časova (15 časova teorijske i 5 časova praktične obuke).